Wednesday, 20 July 2011

తెలుగు కవితలు

ఏమి చేయను నేస్తమా :- ఏ వైపు చూసిన నీ రూపే కనిపిస్తూవుంటే నేను తీసుకునె ప్రతిశ్వాసకీ నీవే గుర్తస్తుంటే క్షణ క్షణం నా నీడల నన్ను వెంటాడిస్తుంటే ప్రతి రాత్రి కలగా వచ్చి నన్ను కవ్విస్తుంటే ఏమి చేయను నేస్తమా....

No comments:

Post a Comment